Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο για αξιοποίηση των στεγασμένων χώρων

Οι ανελκυστήρες MRL εξελίσσονται διαρκώς λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στεγασμένων χώρων σε ένα οίκημα. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν απαιτείται η ύπαρξη μηχανοστασίου για την εγκατάσταση του κινητήριου μηχανισμού. Η τοποθέτηση του γίνεται συνδυαστικά, εσωτερικά του φρεατίου και σε κάποιο κατάλληλο ερμάριο εφαπτόμενο στο φρεάτιο.

ανελκυστήρες MRL

Έξυπνες λύσεις xωρίς συμβιβασμoύς

Υδραυλικοί ή μηχανικοί, οι ανελκυστήρες MRL έχουν τα συνήθη εξαρτήματα (θάλαμο, πόρτες, πίνακα) με μια τυπική εγκατάσταση ανελκυστήρα, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλα διαμορφομένου μηχανοστασίου. Ο εξοπλισμός μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ασφάλεια, τη λειτουργία και την ποιότητα.

Η TERA group παρέχει λύσεις που συνδυάζουν τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της αγοράς με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, τόσο για κτίρια χαμηλού ύψους όσο και για πολυόροφα.

Βασικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων MRL

 • Βελτιστοποίηση χώρου - Καταργούν το ξεχωριστό μηχανοστάσιο και μειώνουν τον απαιτούμενο χώρο
 • Σχεδιαστική ευελιξία - Έξυπνες συνθέσεις της τεχνολογίας MRL με μηχανικό ή υδραυλικό κινητήριο μηχανισμό
 • Λειτουργία - Αδιάλειπτη και γρήγορη μεταφορά με επιλογή μηχανικού ή υδραυλικού μηχανισμού
 • Άνεση και ασφάλεια - Ομαλή και ασφαλή λειτουργία
 • Αισθητική -
contact TERA group
στοιχεία επικοινωνίας
υπηρεσίες & προϊόντα
 • ανελκυστήρες
  ανελκυστήρες ατόμων, ανελκυστήρες φορτίων, υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανικοί ανελκυστήρες
 • εξαρτήματα
  θάλαμοι, πόρτες, κομβιοδόχοι, πίνακες
 • υπηρεσίες
  εγκαταστάσεις, μελέτες, συντήρηση, αδειοδοτήσεις, πιστοποιήσεις
περισσότερα