Σχεδιασμός και μελέτη ανελκυστήρων

Η TERA group αναλαμβάνει την μελέτη και τον σχεδιασμό οποιουδήποτε ανελκυστήρα, υδραυλικού ή μηχανικού, φρεατίων και μηχανοστασίων σε πολυκατοικίες και μονοκατοικίες, νεόδμητα κτίρια, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους. Διαθέτουμε μηχανολόγους μηχανικούς με σημαντική εμπειρία στον τομέα μελετών και τη σύνταξη τεχνικού φακέλου ανυψωτικού μηχανισμού και υποβολή του σε διαπιστευμένο φορέα.

Πρωτοποριακές σχεδιαστικές λύσεις

Παρέχουμε σχεδιαστικές λύσεις και πρωτοποριακές εφαρμογές για την ανάπτυξη και υλοποίηση δημιουργικών ιδεών. Όλες οι μελέτες εγκατάστασης ανελκυστήρων συσχετίζονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εκάστοτε πελατών, με τον πιο επαγγελματικό και λειτουργικό τρόπο.

Το τμήμα μελετών και σχεδιασμού της TERA group εκπονεί την μελέτη και τα σχέδια εφαρμογής τα οποία τηρούνται πιστά υπό την επίβλεψη του αρμόδιου μηχανικού, κατα την εγκτάσταση του ανελκυστήρα.

Aναλαμβάνουμε μελέτες κατασκευής ανελκυστήρων για κάθε χρήση και προδιαγραφές φρεατίου καθώς και σε κτίρια για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί χώρος για ανελκυστήρα.

TERA group

Η μεθοδολογία της TERA group

 • Χωροταξική ανάλυση - Προσδιορισμός του αριθμού και της θέσης των απαιτούμενων ανελκυστήρων
 • Κυκλοφοριακή μελέτη - Υπολογισμός διακινούμενου πληθυσμού βάση όγκου και χρήσης ορόφων του κτιρίου
 • Ηλεκτρολογικός σχεδιασμός - Διατάξεις για τον αρχικό σχεδιασμό των υποδομών των κτιρίων
 • Σχεδιασμός - Επιλογή θαλάμου, μηχανισμού ανέλκυσης, πορτών και κομβιοδόχων
 • Σύνταξη τεχνικών φακέλων - Αδειοδότηση, πιστοποίηση και συμβουλευτική υποστήριξη
 • Μελέτη σκοπιμότητας - Χρονοδιάγραμα, προγραμματισμός εργασίας και πρόβλεψη προϋπολογισμού
στοιχεία επικοινωνίας
υπηρεσίες & προϊόντα
 • ανελκυστήρες
  ανελκυστήρες ατόμων, ανελκυστήρες φορτίων, υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανικοί ανελκυστήρες
 • εξαρτήματα
  θάλαμοι, πόρτες, κομβιοδόχοι, πίνακες
 • υπηρεσίες
  εγκαταστάσεις, μελέτες, συντήρηση, αδειοδοτήσεις, πιστοποιήσεις
περισσότερα